2023 yılında 40 bin 849 hektar alanda erozyon çalışmaları yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye, coğrafi konumu, iklimi, topoğrafyası ve toprak koşulları nedeniyle çölleşme/arazi tahribatına, erozyona ve kuraklığa karşı son derece hassastır. Erozyon ve kuraklığın etkileri iklim değişikliği ve insan faaliyetleriyle birlikte artıyor.

Bölgenin tahrip edilmesinin ardından sadece tarım arazileri ve meralar gibi verimli alanlarda değil, ormanlar, sulak alanlar, bozkırlar ve Akdeniz çalılıkları gibi doğal alanlarda da ekolojik ve ekonomik verimlilikte azalma veya kayıplar yaşanmaktadır.

Yerkabuğunun yüzeyindeki 1 santimetrelik üst toprak, birçok faktöre bağlı olarak 100 ila 400 yıl arasında oluşurken, dünya çapında her yıl ortalama 75 milyar ton toprak su ve rüzgar erozyonuyla sürüklenip gidiyor.

Bu sorunlar dünya gündemindeki yerini korurken, Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşmeyle mücadele, sel ve çığ kontrolü konularında çalışmalar yürütüyor ve entegre pelvis uygulamasını gerçekleştiriyor.

Mera ıslahı ve toprak koruma çalışmaları

Kurumun yatırım programına geçen yıl alınan Erozyonla Mücadele ve Toprak Koruma Projesi kapsamında 15 bin 285 hektarı taşkın olmak üzere toplam 40 bin 849 hektar alanda toprak koruma (erozyon kontrolü) sistemleri tamamlandı. 80 bin hektarda toprak koruma çalışması tamamlandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün söz konusu çalışmaları yıllar itibarıyla incelendiğinde, 2019 yılında 16 bin 538 hektar, 2020 yılında 20 bin 902 hektar, 2021 yılında 36 bin 695 hektar ve 2022 yılında ise 36 bin 88 hektar alanda faaliyet yürütüldüğü belirlendi. erozyonla mücadele çabalarının bir parçası.

Geçen yıl 40 bin 849 hektar alanda gerçekleştirilen erozyon kontrolü çalışmalarına 207 milyon 827 bin lira harcama yapıldı.

Mera ıslah çalışmaları kapsamında 12.775 hektar alanda çalışmalar tamamlandı. Bu başvurulara 18 milyon 589 bin lira harcandı.

Murat ve Çoruh havzalarında erozyon kontrolü

Türkiye'deki su havzalarının ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin orta ve uzun vadeli yatırım kararlarına ve programlarına rehberlik etmek, ekolojik, ekonomik, toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için yapılacak çalışmalara rehberlik etmek Havzaların sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri Bu amaçla uygulamaya konulan “Havza Rehabilitasyonu Ulusal Stratejik Belgesi”nin hazırlanma süreci 2021 yılında tamamlanmıştır.

Ordu'nun 12 ilçesi ile Tokat'ın 3 ilçesini kapsayan Bolaman Çayı havzasının rehabilitasyon projesinde meraların ıslahı, taşkın kontrol çalışmaları, ekipman temini, teknik kapasite geliştirme ve inşaat çalışmaları için 9 milyon 407 bin lira yatırım yapıldı. diğer danışmanlık hizmetleri.

Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat'ı kapsayan Çekerek nehri havzasının rehabilitasyon projesi kapsamında mera ıslahı, erozyon ve taşkın kontrolü çalışmalarına 15 milyon 189 bin lira harcandı.

Havzanın restorasyon çalışmaları için harcanan tutar ise 24 milyon 596 bin lira oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir